Två av tre köper helst från klimatansvariga företag

En ny undersökning från Novus visar att klimatansvar ökar försäljningen i takt med att oron för klimatförändringar ökar. Resultaten fortsätter enligt samma trend som vi kunde se i undersökningen som genomfördes 2013.

Undersökningen, som beställdes av klimatkonsulten Zero Mission, lät 1 000 personer mellan 18 och 79 svara på frågor om hur miljötänket påverkar deras inköp. Resultaten visade bland att annat att hela 65 procent föredrar att handla från företag som tar ett tydligt ansvar för sin miljöpåverkan. De visar också att 55 procent tycker att klimatkompensation är ett bra alternativ för företag att ta ansvar. Dessa siffror visar på en ökning med 9 respektive 8 procent jämfört med en undersökning som genomfördes 2011.

Samtidigt har också oron för klimatförändringar ökat. Omkring 50 procent av de tillfrågade uppgav att de tror att de själva och deras familj kommer påverkas av klimatförändringar, och 52 procent medger att de har ändrat sitt beteende på grund av detta.

– Det stämmer bra med det ökade intresse som vi ser hos företag och organisationer att beräkna sin klimatpåverkan, minska sina egna utsläpp och att klimatkompensera, säger Mårten Lind, vd på Zero Mission.