Svenskar vill att företag ska klimatkompensera

En ny undersökning visar att svenskar ändrar sin attityd till hur de vill att företag ska ta ansvar för miljön och klimatet. Då allmänheten förväntar sig att företag ska göra sitt för att bidra till en bättre miljö har att vara klimatsmart alltmer blivit ett sätt för företag att konkurrera och utmärka sig mot varandra. Den nya undersökningen visar att klimatkompensation kan vara ett kraftigare marknadsföringsmedel än vad många företag tidigare trott.

Kransens Gummi i Stockholm är ett exempel på företag som vill klimatkompensera. De har lanserat "det gröna däcket".

Den nya opinionsundersökningen är gjord av Novus på uppdrag av ZeroMission. Den behandlade vad svenskar kan om och hur de ser på klimatfrågor. Av 1000 personer som deltog i undersökningen tyckte 54 % av klimatkompensation var ett bra sätt för företag att ta sitt ansvar för miljön. Detta var en ökning med 7 % från föregående år och visar att klimatkompensering är ett allt viktigare sätt för företag att konkurrera.

Jenny Blomberg på ZeroMission anser att klimatkompensering kommer bli ett allt viktigare sätt för företag att ta sitt miljöansvar. Hon säger att det finns stora konkurrensfördelar för företag att klimatkompensera och att flera av deras företagskunder redan har upplevt fördelarna med klimatkompensation genom ökade försäljningssiffror. Företagen lade ned mer tid på att uppmäta och minska sina utsläpp under produktionsprocessen och tillsammans med klimatkompensationen gav det dem starka fördelar gentemot konkurrenterna.