Skjutsgruppen vinner energipris i Örebro

Samåkning! Ett av de bästa, mest miljövänliga och billigaste sätten att ta sig runt på i världen. Men det är ju långt ifrån självklart att man har någon att åka och dela kostnaden med. Lösningen? Skjutsgruppen!

Det här är något som startades helt genom sociala medel för 7 år sedan. Föreningen föddes 2007 efter ett initiativ från Mattias Jägerskog från Örebro, som man då väl skulle kunna kalla för pappan och också agerar som föreningens ordförande än idag. Hela grejen med skjutsgruppen är att man skriver upp vart man är, vart man vill ha eller erbjuder skjuts. Sen är det bara att ta eller vänta på kontakt med chauffören/samåkarna och resa tillsammans!

Under 2012 förvandlades det till en ordentlig ideell förening, och fick en gräsrotsfinansierad webbtjänst. Idag har de över 40 000 användare, ett antal som fortfarande växer för varje dag som går.

För allt det goda som Skjutsgruppen skänker till världen så belönas föreningen nu med Örebroregionens energipris 2013! Det delas ut av Regionförbundet Örebro, LRF och Länsstyrelsen i Örebro, som dessutom motiverar priset såhär:

”Skjutsgruppen ideell förening tilldelas årets energipris för sitt nytänkande arbete med att främja samåkning. Skjutsgruppen har via nya typer av kanaler lyckats engagera över 40 000 användare över hela Sverige och Europa i samåkningsrörelsen.”

Hursomhelst, gott initiativ med ännu bättre resultat som verkar sprida sig. Uppsala Stadsbud annonserar delflyttningar och transporter under de körningar då det finns plats över i deras lastbilar. Något som sparar både miljön och pengar!

 Varmt grattis till Mattias, Skjutsgruppen och samåkare världen över!