Luftföroreningar – En stor mördare i Sverige

Det är tre saker som vi både förväntar oss och kräver ska vara rena, hälsosamma och fria från gifter: vattnet vi dricker, maten vi äter och luften vi andas. Men enligt en rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet är föroreningar i luften betydligt farligare än vad vi tidigare räknat med. Luftföroreningar står nämligen för så många som 5 000 förtida dödsfall i Sverige – varje år.

– Det visar på vikten av att försöka vidta åtgärder mot de här källorna lokalt i Sverige och att vi kan göra ganska mycket för att förbättra luftkvaliteten, säger Karin Sjöberg vid Svenska Miljöinstitutet.

En grupp experter från Umeå Universitet har tillsammans med Karin Sjöberg vid IVL Svenska Miljöinstitutet beräknat vilken effekt partiklar, avgaser och andra luftföroreningar har på vår hälsa. Och resultatet har visat att föroreningar i luften antingen orsakar sjukdomar hos människor, eller förstärker symtomen på existerande sjukdomar. De sjukdomar som leder till dödsfall på grund av föroreningarna är främst hjärt- och kärlsjukdomar, men risken för dödsfall har också ökat för lungsjukdomar.

Studien har bara tagit hänsyn till luftföroreningar i utomhusluften. Och enligt rapporten orsakas nära 3 000 förtida dödsfall på grund av så kallade långdistanstransporterade partiklar som färdas in i landet från kontinenten. Förbränning i bilmotorer och partiklar från väg- och däckslitage står för omkring 1 500 dödsfall, och vedeldning i till exempel pannrum och braskaminer förpestar luften nog för att orsaka nära 1 000 dödsfall. Föroreningar uppkomna av att elda i hemmet är inte räknade i studien.

Sett till resultaten visar dessa siffror en minskning i luftföroreningar jämfört med förra året. Men halterna är fortfarande väldigt höga, förklarar Karin Sjöberg.

– Successivt så minskar vi utsläppen, men det är svårt att från ett år till ett annat tydligt se effekten av det eftersom vi har de meteorologiska faktorerna som påverkar hur halterna blir under enskilda år. Men däremot om man tittar på en längre tid kan man ju se att de åtgärder vi vidtar minskar halterna.

Fler miljönyheter från IVL Svenska Miljöinstitutet: Ljus framtid för miljöanpassade och energieffektiva hus