Ljus framtid för miljöanpassade och energieffektiva hus

Möjligheten att bygga hus som både är miljöanpassade och energieffektiva finns inom armlängds avstånd. Förnybart bränsle vid cementtillverkning kan vara en av vägarna dit. Detta menar forskaren Martin Erlandsson i en rapport från Svenska Miljöinstitutet IVL.

I rapporten, som går under namnet Hållbar användning av naturresurser BWR7, skriver Erlandsson bland annat att: ”I de hus som analyserats finns inget samband mellan låg energianvändning under driften och klimatpåverkan att bygga huset, det vill säga det är fullt möjligt att bygga ett både miljöanpassat hus och energieffektivt.”

Det är med hjälp av en så kallad livscykelanalys som Martin Erlandsson genomfört sin forskning. Med hjälp av denna analysmetod har han undersökt hur tio nybyggda flerbostadshus påverkat klimatet. I analysen har han både undersökt hur stor påverkan blev under själva byggtiden och under drifttiden. I resultatet framgår att husens påverkan på klimatet under byggtiden hade ungefär samma omfattning som under en beräknad drifttid på 50 år. Då med materialtillverkning och markarbeten inkluderat. Huset som hade absolut lägst påverkan på klimatet i byggfasen hade också den lägsta energianvändningen under driften.

”Att minska klimatpåverkan kan ses som en av mänsklighetens största utmaningar och det är en fråga som inte bara är viktig för oss utan även för kommande generationer” skriver Erlandsson i rapporten. Vidare menar han att miljöpåverkan från byggnader kan minskas genom att mer förnybart bränsle används vid cementtillverkning.  Genom att bygga med fler hålrum i de betongkonstruktioner som monteras i en byggnad bidrar man till att den totalt sett behöver en mindre mängd betong. Slutsatsen är att det finns stora möjligheter att göra miljöförbättringar utan att för den sakens skull tumma på kvaliteten på den färdiga byggnaden.

Vill du läsa mer om miljöanpassade och energieffektiva hus? Se Nystromscement.se om deras ”NC-block” samt ta del av hela rapporten från Svenska Miljöinstitutet IVL här: http://www.ivl.se/download/18.3b172370144f561e6f82c0b/1396947491408/C15.pdf