Årets vinnare av Örebroregionens energipris

Varje år delar Länsstyrelsen i Örebro län och Region Örebro län ut ett pris till initiativ inom energieffektivitet och hållbar utveckling. Förra året kunde vi gratulera Skjutsgruppen som vinnare av Örebroregionens energipris 2013. I år är det dock för första gången två vinnare som får stå på prispallen i varsin kategori: Årets inspiratör och Årets föredöme.

Årets inspiratör delas ut till enskilda individer eller mindre grupper som har lyckats inspirera andra till miljövänliga och energieffektiva åtgärder.

Priset gick till Jonas Tannerstad, anställd på det kommunala bostadsbolaget Öbo, vars idéer och engagemang för energieffektivisering inom bolaget har fått stor uppmärksamhet under året. Motiveringen löd:

"Genom ett starkt och uthålligt engagemang, nytänkande hämtat från industrin, och stor kunskap har Jonas skapat regional, nationell och även internationell uppmärksamhet åt Örebrobostäders energieffektiviseringsarbete."

Årets föredöme är ett pris som går till en kommunförvaltning, ett företag eller en organisation som själva gjort stora framsteg inom energieffektivitet och klimatsmarta åtgärder. Detta antingen genom förbättringar inom organisation eller genom utvecklandet produkter eller tjänster som minskar klimatpåverkan för andra.

Årets vinnare blev familjeföretaget Kjellbergs Logistik i Hällefors, för deras egna energieffektiviseringsarbete och miljöarbete inom företaget. Motiveringen löd:

"Ett familjeföretag där miljöengagemang alltid varit en ledstjärna. […]Genom ett målmedvetet arbete med energifrågorna har man tidigt konverterat från olja till biobränslen och de senaste åren effektiviserat verksamhetens energianvändning."

Stort grattis till Jonas Tannerstad och Kjellbergs Logistik!

Bilden föreställer årets pristagare. Från vänster: Tina Sjöholm och Katarine Mickelson från Kjellbergs Logistik och Jonas Tannerstad från ÖBO. Bilden är lånad från Region Örebros webbplats.